Ajosuunta

Suunta, johon auto tai muu liikenneväline ajaa.

Taivutus:

yksi ajosuunta,
tiedän ajosuunnan,
monta ajosuuntaa,
paljon ajosuuntia

Oppiaineet:

Vuosiluokka 3-4: Ympäristöoppi (Turvallisuus)
image description

Liikennemerkki näyttää oikean ajosuunnan.

Liikennemerkki näyttää oikean ajosuunnan.