Eno

Äidin veli.

Taivutus:

yksi eno
tapaan enon
monta enoa
paljon enoja

Oppiaineet:

Oppimateriaalit:

image description

Enolla on hieno vanha auto.

Enolla on hieno vanha auto.