Aisti

Aistien avulla saa tietoa ympäriltä. Aisteja ovat esimerkiksi näkö ja kuulo.

Taivutus:

yksi aisti
tiedän aistin
monta aistia
paljon aisteja

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-2: Ympäristöoppi (Ihminen)
image description

Aistien avulla kuulee, näkee, haistaa, maistaa ja tuntee.

Aistien avulla kuulee, näkee, haistaa, maistaa ja tuntee.