Tasakylkinen kolmio

Kolmio on tasakylkinen, jos siinä on kaksi yhtä pitkää sivua. Näitä sivuja kutsutaan siis usein kyljiksi. Kylkien välistä kulmaa kutsutaan huippukulmaksi ja kahta muuta kantakulmiksi.

Taivutus:

tämä tasakylkinen kolmio
piirrän tasakylkisen kolmion
monta tasakylkistä kolmiota
paljon tasakylkisiä kolmioita

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Matematiikka (Geometria)

Oppimateriaalit:

image description

Tasakylkisiä kolmioita on monissa ihmisen rakennelmissa, kuten A-tikkaiden muodossa.

Tasakylkisiä kolmioita on monissa ihmisen rakennelmissa, kuten A-tikkaiden muodossa.