Prosenttiyksikkö

Kun prosenttilukuja verrataan toisiinsa, ilmoitetaan muutos usein niiden välisenä erotuksena eli prosenttiyksikköinä.

Taivutus:

yksi prosenttiyksikkö
tiedän prosenttiyksikön
monta prosenttiyksikköä
useita prosenttiyksiköitä

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Matematiikka (Luvut ja laskut)

Oppimateriaalit:

image description

Vaaleissa puolueen kannatuslukujen muutosta mitataan usein prosenttiyksiköissä.

Vaaleissa puolueen kannatuslukujen muutosta mitataan usein prosenttiyksiköissä.