Mittakaava

Yhdenmuotoisten kuvioiden vastinsivujen suhdetta kutsutaan yhdenmuotoisuussuhteeksi eli mittakaavaksi. Myös kartat piirretään mittakaavaan, joka ilmaistaan suhdeluvulla. Mittakaava ilmoitetaan mahdollisimman pienten positiivisten kokonaislukujen suhteena.

Taivutus:

tämä mittakaava
osaan mittakaavan
monta mittakaavaa
paljon mittakaavoja

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Matematiikka (Geometria)

Oppimateriaalit:

image description

Kartan mittakaava tarkoittaa, että yksi cm kartalla vastaa 600 000 cm (6 km) luonnossa.

Kartan mittakaava tarkoittaa, että yksi cm kartalla vastaa 600 000 cm (6 km) luonnossa.