Laskutoimitus

Esimerkiksi yhteenlasku ja kertolasku. Laskutoimituksessa kahdesta luvusta saadaan uusi luku.

Taivutus:

tämä laskutoimitus
näen laskutoimituksen
monta laskutoimitusta
paljon laskutoimituksia

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Matematiikka (Luvut ja laskut)

Oppimateriaalit:

image description

Esimerkiksi laskutoimituksesta 2+2+2 tai 3*2 saadaan vastaus 6.

Esimerkiksi laskutoimituksesta 2+2+2 tai 3*2 saadaan vastaus 6.