2-järjestelmä, binäärijärjestelmä

2-järjestelmää eli binäärijärjestelmää käytetään tietokoneissa.
Siinä on vain luvut 1 ja 0.

Taivutus:

tämä 2-järjestelmä
osaan 2-järjestelmän
monta 2-järjestelmää
paljon 2-järjestelmiä

Oppiaineet:

image description

2-järjestelmässä binäärilukujen yksikön arvo on aina kaksinkertainen, kun mennään oikealta vasemmalle.


Kun binääriluku muunnetaan 10-järjestelmään, lasketaan yhteen binääriluvun ykkösten kohdalta lukuarvot yhteen.


Kun binääriluku 101 muunnetaan kymmenjärjestelmään, lasketaan binääriluvun ykkösten kohdalta lukuarvot yhteen 1 + 4 = 5.

Binääriluku 1011 muunnetaan samalla tavalla: 1 + 2 + 8 = 11.

2-järjestelmässä binäärilukujen yksikön arvo on aina kaksinkertainen, kun mennään oikealta vasemmalle.


Kun binääriluku muunnetaan 10-järjestelmään, lasketaan yhteen binääriluvun ykkösten kohdalta lukuarvot yhteen.


Kun binääriluku 101 muunnetaan kymmenjärjestelmään, lasketaan binääriluvun ykkösten kohdalta lukuarvot yhteen 1 + 4 = 5.

Binääriluku 1011 muunnetaan samalla tavalla: 1 + 2 + 8 = 11.