Aivot

Päässä sijaitseva elin. Ne käsittelevät ja säilyttävät tietoa.

Taivutus:

nämä aivot
näen aivot
monia aivoja
paljon aivoja

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Biologia (Ihminen)

Oppimateriaalit:

image description

Kuvassa on ihmisen aivot.

Kuvassa on ihmisen aivot.