Työhaastattelu

Työnantaja kutsuu työtä hakeneen työntekijän haastatteluun, jossa kartoitetaan työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään.

Taivutus:

tämä työhaastattelu
näen työhaastattelun
monta työhaastattelua
paljon työhaastatteluja

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Yhteiskuntaoppi (Arkielämä)

Oppimateriaalit:

image description

Työnantaja kysyy työnhakijalta työhaastattelussa työssä tarvittavien taitojen hallinnasta.

Työnantaja kysyy työnhakijalta työhaastattelussa työssä tarvittavien taitojen hallinnasta.