Ansioluettelo

Luettelo henkilön koulutuksesta, työkokemuksesta ja muista taidoista. Käytetään myös lyhennettä CV.

Taivutus:

tämä ansioluettelo
teen ansioluettelon
monta ansioluettelon
paljon ansioluetteloita

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Yhteiskuntaoppi

Oppimateriaalit:

image description

Malli työnhakijan ansioluettelosta.

Malli työnhakijan ansioluettelosta.