Sadasosa

Osa kymmenjärjestelmää, jossa paikka määrää numeron arvon.
Sadasosa on luku, jonka on kokonaisluvun, pilkun ja kymmenesosan jälkeen oikealla.
Huomaa, että jos luvussa on vain sadasosia, ykköset ja kymmenesosat pitää merkitä. Esimerkiksi 0,03: luku luetaan kolme sadasosaa.

Taivutus:

tämä sadasosa
merkitsen sadasosan
monta sadasosaa
paljon sadasosia

Oppiaineet:

Vuosiluokka 3-4: Matematiikka (Luvut ja laskut)
image description

Luku luetaan: kolme pilkku kaksikymmentäneljä tai
kolme kokonaista kaksikymmentäneljä sadasosaa.

Luku luetaan: kolme pilkku kaksikymmentäneljä tai
kolme kokonaista kaksikymmentäneljä sadasosaa.