Tasa-arvo

Ihmisten samanarvoinen asema yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä.

Taivutus:

tämä tasa-arvo
tiedän tasa-arvon
monta tasa-arvoa
paljon tasa-arvoja

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Yhteiskuntaoppi (Demokratia)

Oppimateriaalit:

image description

Suomessa naisten ja miesten välillä vallitsee tasa-arvo.

Suomessa naisten ja miesten välillä vallitsee tasa-arvo.