Yhteiskunta

Koostuu ihmisistä ja heidän vuorovaikutussuhteistaan rajatulla alueella.

Taivutus:

tämä yhteiskunta
tiedän yhteiskunnan
monta yhteiskuntaa
paljon yhteiskuntia

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Yhteiskuntaoppi (Arkielämä)

Oppimateriaalit:

image description

Kaupunki ja sen ihmiset ovat osa yhteiskuntaa.

Kaupunki ja sen ihmiset ovat osa yhteiskuntaa.