Vierekkäin

Olla jonkun tai jonkin vieressä.

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-2: Matematiikka (Luvut ja laskut)
image description

Kaksi tyttöä on vierekkäin.
Esimerkiksi numerot 2 ja 3 ovat vierekkäin.

Kaksi tyttöä on vierekkäin.
Esimerkiksi numerot 2 ja 3 ovat vierekkäin.