Merkki <, pienempi kuin

Lukumäärä on pienempi, jotakin on vähemmän.

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-2: Matematiikka (Luvut ja laskut)
image description

3 < 6
Kolme on pienempi kuin kuusi.

3 < 6
Kolme on pienempi kuin kuusi.