Yhtä monta (kuin)

Kaksi tai useampia asioita, joita on sama määrä.

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-2: Matematiikka (Luvut ja laskut)
image description

Kuvissa on yhtä monta kissaa ja koiraa.

Kuvissa on yhtä monta kissaa ja koiraa.