Verrata, vertailla

Etsiä kahdesta tai useammasta asiasta niiden välisiä eroja tai yhtäläisyyksiä.

Taivutus:

minä vertaan/vertailen
hän vertaa/vertailee
verrataan/vertaillaan

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-9: Suomi toisena kielenä (Koulussa)
image description

Oppilaat vertaavat/vertailevat appelsiinin ja omenan yhtäläisyyksiä ja eroja.

Oppilaat vertaavat/vertailevat appelsiinin ja omenan yhtäläisyyksiä ja eroja.