Tasavalta

Tasavalta on valtiomuoto, joka päättää itseään koskevista asioista. Tasavallassa kansa valitsee edustajansa päättämään omista asioistaan.

Taivutus:

yksi tasavalta
tiedän tasavallan
monta tasavaltaa
paljon tasavaltoja

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Historia (Nykyaika) (Suomen historia)

Oppimateriaalit:

image description

Suomi on tasavalta ja tasavallan tärkeitä asioita hoitaa kansanedustajat.

Suomi on tasavalta ja tasavallan tärkeitä asioita hoitaa kansanedustajat.