Aistia

Tuntea tai huomata jotakin eri aistien avulla.

Taivutus:

minä aistin
hän, se aistii
aistitaan

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Biologia (Ihminen)
image description

Minä aistin ääniä, hajuja ja makuja sekä asioita, joita näen tai kosken.

Minä aistin ääniä, hajuja ja makuja sekä asioita, joita näen tai kosken.