Ekologinen jalanjälki

Kuinka suuren maa- ja vesialueen ihminen tai ihmisryhmä tarvitsee kuluttamansa ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyvien jätteiden käsittelyyn.

Taivutus:

suuri ekologinen jalanjälki
laskin ekologisen jalanjäljen
monta ekologista jalanjälkeä
erikokoisia ekologisia jalanjälkiä

Oppiaineet:

image description

Korkean elintason maiden asukkailla on yleensä suuret ekologiset jalanjäljet.

Korkean elintason maiden asukkailla on yleensä suuret ekologiset jalanjäljet.