Hyvinvointivaltio

Valtiolla on keskeinen rooli kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa.

Taivutus:

Suomen hyvinvointivaltio
määrittelin hyvinvointivaltion
monta hyvinvointivaltiota
erilaisia hyvinvointivaltioita

image description

Hyvinvointivaltiossa asukkaiden elintaso on korkea.

Hyvinvointivaltiossa asukkaiden elintaso on korkea.