Laskea

Suorittaa laskutoimituksia.

Taivutus:

minä lasken
hän laskee
lasketaan

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-9: Suomi toisena kielenä (Koulussa)
image description

Matematiikan tunnilla lasketaan yhteenlaskuja.

Matematiikan tunnilla lasketaan yhteenlaskuja.