Näkö(aisti)

Näköaistin avulla näkee.

Taivutus:

yksi näkö,
tiedän näön,
monta näköä,
paljon näköjä

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-2: Ympäristöoppi (Ihminen)
image description

Silmät ovat näköaistin tärkein elin.

Silmät ovat näköaistin tärkein elin.