Alentaa (matem.)

Vähentää jonkin arvoa tai määrää.
Tarkoittaa myös tehdä pienemmäksi tai tehdä matalammaksi.

Taivutus:

minä alennan
hän alentaa
alennetaan

Oppiaineet:

Vuosiluokka 5-6: Matematiikka (Luvut ja laskut)
image description

Kengät maksoivat 60 €. Hintaa alennettiin 50 % eli puolet.
Uusi, alennettu hinta on 30 €.

Kengät maksoivat 60 €. Hintaa alennettiin 50 % eli puolet.
Uusi, alennettu hinta on 30 €.