Terävä kulma >< tylppä kulma (matem.)

Terävä kulma on pienempi kuin suora kulma.
Tylppä kulma on suurempi kuin suora kulma.

Taivutus:

tämä terävä kulma
piirrän terävän kulman
monta terävää kulmaa
paljon teräviä kulmia

tämä tylppä kulma
piirrän tylpän kulman
monta tylppää kulmaa
paljon tylppiä kulmia

Oppiaineet:

Vuosiluokka 3-4: Matematiikka (Geometria)
image description

Kulma D on terävä kulma, koska se on pienempi kuin suora kulma.

Kulma E on tylppä kulma, koska se on suurempi kuin suora kulma.

Kulma D on terävä kulma, koska se on pienempi kuin suora kulma.

Kulma E on tylppä kulma, koska se on suurempi kuin suora kulma.