Kokonainen (matem.)

Murtoluku, jossa osoittaja ja nimittäjä ovat yhtä suuria.

Taivutus:

tämä kokonainen
merkitsen kokonaisen
monta kokonaista
paljon kokonaisia

Oppiaineet:

Vuosiluokka 3-4: Matematiikka (Luvut ja laskut)
image description

Neliö on jaettu neljään osaan.
Kaikki osat valitaan.
Murtolukuna tämä merkitään
4
4
eli yksi kokonainen.

Neliö on jaettu neljään osaan.
Kaikki osat valitaan.
Murtolukuna tämä merkitään
4
4
eli yksi kokonainen.