Nimittäjä

Murtoluvussa alempi luku, joka kertoo, kuinka moneen osaan luku jaetaan.
Murtoluku saa nimensä nimittäjän mukaan, esim. ⅔ kaksi kolmasosaa.

Taivutus:

tämä nimittäjä
merkitsen nimittäjän
monta nimittäjää
paljon nimittäjiä

Oppiaineet:

Vuosiluokka 3-4: Matematiikka (Luvut ja laskut)
image description

Murtoluvussa
2
3
luku 3 on nimittäjä.
Luku luetaan: kaksi kolmasosaa.

Murtoluvussa
2
3
luku 3 on nimittäjä.
Luku luetaan: kaksi kolmasosaa.