Suhteellinen vaalitapa

Puolue tai ryhmittymä saa vaaleissa läpi sen määrän edustajia kuin mitä sen saama äänimäärä suhteessa muihin edellyttää; tavoitteena saada kansan poliittinen mielipide esille mahdollisimman monipuolisesti.

Taivutus:

tämä suhteellinen vaalitapa
tunnen suhteellisen vaalitavan
monta suhteellista vaalitapaa
paljon suhteellisia vaalitapoja

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Yhteiskuntaoppi (Demokratia)

Oppimateriaalit:

image description

Suhteellisen vaalitavan mukainen laskentaesimerkki.

Suhteellisen vaalitavan mukainen laskentaesimerkki.