Tapa

Asia tai teko, joka yleensä tehdään samalla tavalla.

Taivutus:

tämä tapa
tunnen tavan
monta tapaa
paljon tapoja

Oppiaineet:

Vuosiluokka 7-9: Yhteiskuntaoppi (Arkielämä)

Oppimateriaalit:

image description

Oven avaaminen ja oman vuoron odottaminen ovat hyviä tapoja.

Oven avaaminen ja oman vuoron odottaminen ovat hyviä tapoja.