Peilata

Tehdä toinen samanlainen kuva keskiviivan toiselle puolelle.
Tarkoittaa myös, että katsoo omaa kuvaansa esimerkiksi peilistä.

Taivutus:

minä peilaan
hän, se peilaa
peilataan

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-2: Matematiikka (Geometria)
image description

Kuvio peilattiin viivan toiselle puolelle.
Tyttö peilaa kuvaansa peilistä.

Kuvio peilattiin viivan toiselle puolelle.
Tyttö peilaa kuvaansa peilistä.