Merkki +, plus; plussa

Merkki, joka kertoo, että jotakin lisätään tai jotakin lasketaan yhteen.

Taivutus:

tämä plussa
tiedän plussan
monta plussaa
paljon plussia

Oppiaineet:

Vuosiluokka 1-2: Matematiikka (Luvut ja laskut)
image description

Lasken yhteen koirien määrän: yksi plus kaksi on kolme.
1 + 2 = 3

Lasken yhteen koirien määrän: yksi plus kaksi on kolme.
1 + 2 = 3