Hyväksyä

Olla jostakin asiasta samaa mieltä kuin muut, pitää jotakin oikeana.

Taivutus:

minä hyväksyn,
hän hyväksyy,
hyväksytään

Oppiaineet:

Vuosiluokka 3-4: Ympäristöoppi (Ihminen)
image description

Kaikki hyväksyvät pelin säännöt.

Kaikki hyväksyvät pelin säännöt.